English-Turkish translations for concert:

konser · gösteri · other translations

concert konser

This looks like it's gonna be a great concert.

Bu harika bir konser olacak gibi görünüyor.

It's like a concert, right?

Konser gibi bir şey, değil mi?

One day, I'll take you to a real concert.

Bir gün seni gerçek bir konsere götüreceğim.

Click to see more example sentences
concert gösteri

He had a big comedy concert last night.

Dün gece büyük bir komedi gösterisi vardı.