English-Turkish translations for conclude:

sonuçlandırmak · bitmek, bitirmek · other translations

conclude sonuçlandırmak

Of course, a doctor later concluded that it was suicide, But I never believed it.

Tabii ki doktor bunun intihar olduğu sonucuna vardı ama ben hiç inanmadım.

ladies and gentlemen, that concludes this matter.

Bayanlar ve baylar, mesele bir sonuca bağlanmıştır.

I return to Paris tomorrow, with Lord McKenzie, to conclude our business, and then..

Yarın Lord McKenzie ile Paris'e dönüyorum. işi sonuçlandırmak için, ve sonra..

Click to see more example sentences
conclude bitmek, bitirmek

That concludes mr. Geiss' financial disbursements.

Böylece Bay Geiss'in mali paylaşımı bitti.