English-Turkish translations for conclusive:

kesin · son · inandırıcı · ikna edici., ikna edici · other translations

conclusive kesin

As a scientist, I reach conclusions based on observation and experimentation.

Bir bilim adamı olarak kesin sonuçlara gözlem ve deneylere dayanarak varırım.

Hopefully we'll get more conclusive results now.

Umarım şimdi daha kesin sonuçlar alırız.

None of them conclusive, but all based on one fundamental idea.

Hiçbiri kesin değil ama hepsi tek temel fikre dayalı.

Click to see more example sentences
conclusive son

And I finally reached a conclusion.

Ve sonunda bir sonuca ulaştım.

In conclusion, ladies and gentlemen

Sonunda, bayanlar ve baylar

And now the conclusion.

Ve şimdi son kısım.

Click to see more example sentences
conclusive inandırıcı

This points to one conclusion this ocean must be incredibly productive

Bu bir sonuca işaret eder. Bu okyanus inanılmaz üretken olmalıdır.

It's not conclusive proof.

İnandırıcı bir kanıt değil.

Interesting, but not conclusive.

İlginç, fakat inandırıcı değil.

Click to see more example sentences
conclusive ikna edici., ikna edici

Just find me something conclusive.

Bana ikna edici bir şeyler bul.