English-Turkish translations for concrete:

beton · somut · betonarme · beton dökmek · betondan yapılmış · other translations

concrete beton dökmek

Four football fields thick of concrete.

Dört futbol sahası kalınlığında beton dökülmüş.

So, he shoots her, pours the concrete, and then snuggles up beside her in the concrete.

Ve sonra beton onu yanına sokulur Yani, o, beton döküyor, onu vuruyor.

Tillis killed him and Denham poured the concrete?

Tillis onu öldürmüş, Denham da üzerine beton mu dökmüş?