English-Turkish translations for concubine:

cariye · metres · kapatma · sevgili · cariyeli · other translations

concubine cariye

There is some problem With the concubine?

Cariye ile ilgili bir sorun var mı?

Tell me a story, concubine.

Bana bir hikaye anlat cariye.

Please help me, concubine.

Lütfen bana yardım et cariye.

Click to see more example sentences
concubine metres

Your husband just died and you've become another man's concubine.

Kocan daha yeni öldü, ve sen bir başka adamın metresi oldun.

She's an evil jock concubine, man.

O kötü bir sporcu metresi, dostum.

It's because, I'm a concubine's son.

Çünkü ben bir metresin oğluyum.

Click to see more example sentences
concubine kapatma

From now on this woman will be my concubine.

Bundan sonra bu kadın benim kapatmam olacak.

concubine sevgili

Forgive me, my beloved concubine.

Beni affedin, benim sevgili hizmetkarım.

concubine cariyeli

No, I'm actually a one-concubine kind of guy actually.

Hayır, ben aslında tek cariyeli erkeklerdenim. Doğrusu bu. İyi.