English-Turkish translations for concur:

aynı fikirde olmak · hemfikir olmak · other translations

concur aynı fikirde olmak

Daniel and I wouldn't concur with that.

Daniel ve ben bu konuda aynı fikirde olmayız.

And as her legal guardian, you concurred?

Ve kanuni vasisi olarak, aynı fikirde miydiniz?

concur hemfikir olmak

Colonel Daniels, with Rawls concurring, recommends sensitivity training.

Albay Daniels, Rawls'la hemfikir olarak davranış eğitimi tavsiye ediyor.