English-Turkish translations for condemn:

mahkum etmek, mahkum edilir, mahkum edilir. · kınamak · suçlamak · other translations

condemn mahkum etmek, mahkum edilir, mahkum edilir.

By royal decree, Robin of Locksley is declared an outlaw, condemned to death.

Kraliyet kararıyla, Locksley'li Robin kanun kaçağı ilan edildi ve ölüme mahkum edildi.

It's much too soon to condemn her

Onu mahkum etmek için henüz çok erken

Isobel was condemned by a woman named Gertrude.

Isobel'i mahkum ettiren, Gertrude adında bir kadındı.

Click to see more example sentences
condemn kınamak

Well, I condemn you every day but I still work closely with you.

Ben her gün kınıyorum seni ama yine de seninle birlikte çalışıyorum.

I condemn all violence, but it's too early for that.

Bütün şiddeti kınarım, ama bunun için çok erken.

As a pastor, I condemn it.

Bir rahip olarak bunu kınıyorum.

Click to see more example sentences
condemn suçlamak

Condemn him or get out.

Onu suçla ya da çek git.