English-Turkish translations for conditional:

şartlı, şart · koşul, koşullu · bağlı · şarta bağlı · other translations

conditional şartlı, şart

On only one condition. .that you kill a man. .a man who deserves to die.

Tek bir şart var. Bir adamı öldüreceksin. Ölmeyi hak eden bir adamı.

Yeah, I'll help on one condition.

Evet, tek şartla yardım ederim.

He says she's safe now, on one condition.

Artık güvende olduğunu söyledi ama tek şartla.

Click to see more example sentences
conditional koşul, koşullu

He doesn't want more money, better working conditions, doesn't even want a better job.

Daha fazla para ya da çalışma koşulları istemiyor. Daha iyi bir bile istemiyor.

But the same conditions apply.

Ama aynı koşullar geçerli.

Two years ago in Berlin, I experienced exactly similar conditions.

İki yıl önce Berlin'de tamamen aynı koşullarda yaşadım.

Click to see more example sentences
conditional bağlı

That depends on your condition.

Bu da senin durumuna bağlı.

Tony, all political friendship is strategic and conditional.

Tony, bütün politik dostluklar stratejik ve şarta bağlıdır.

The process can vary depending on temperature and conditions.

Bu işlem farklı sıcaklık ve duruma bağlı olarak değişebilir.

Click to see more example sentences
conditional şarta bağlı

Tony, all political friendship is strategic and conditional.

Tony, bütün politik dostluklar stratejik ve şarta bağlıdır.

However, it is conditional.

Lakin, bu şarta bağlı.

The parole is conditional.

Şartlı tahliye buna bağlı.