English-Turkish translations for conduction:

iletkenlik · iletim · other translations

conduction iletkenlik

Conductivity tests indicate upper quadrant.

İletkenlik testleri üst kadranı gösteriyor.

Specifically. Any kind of transmembrane conductivity and permeability diffusion?

Zar ötesi iletkenlik ve geçirgen difüzyonla ilgili bilgi sahibi misin?

The hyper-conductivity or the mason graviton inversion?

Hiper iletkenlik mi yoksa mezon graviton evirmesi mi?

conduction iletim

Need new base panels, choline profile, nerve conduction.

Yeni taban panelleri" "klorin profili, sinir iletimi lazım bana.

Heart rate, blood pressure, nerve conduction all normal.

Kalp atışı, kan basıncı ve sinir iletimi normal.