English-Turkish translations for confection:

şekerleme · other translations

confection şekerleme

Now what kind of confection is this?

Bu ne biçim bir şekerleme şimdi?

A sweet confection has made us unstoppable!

Tatlı bir şekerleme bizi durdurulamaz yaptı.