English-Turkish translations for confederate:

birleştirmek, birleşmek · suç ortağı · other translations

confederate birleştirmek, birleşmek

An official warrant for the arrest of Fedaykin Al-Fali and his confederates from Sietch Gara Kulan.

Fedaykin Al-Fali'nin tutuklanması için resmi bir teminat ve Gara Kulan siyeçinin müttefikliği için.

Now, somewhere out there is the Confederate Army.

Şimdi, dışarıda bir yerde konfederasyon ordusu var.

Mrs. Haverford had a rendezvous with a confederate soldier.

Bayan Haverford bir konfederasyon askeri ile bulustu.

Click to see more example sentences
confederate suç ortağı

You alone or you got confederates?

Yalnız mısın yoksa suç ortakların var mı?