English-Turkish translations for confer:

vermek · görüşmek · other translations

confer vermek

Now if you'II excuse me, I have a press conference.

Şimdi izin verirseniz, benim bir basın toplantım var.

CBI will have a press conference on it.

CBI bu konuda bir basın toplantısı verecek.

You missed another rousing press conference.

Başka bir heyecan verici basın açıklamasını kaçırdın.

Click to see more example sentences
confer görüşmek

Every Friday morning we had a conference call with London, so the night before I would

Her cuma sabahı, Londra ile konferans görüşmesi yapıyorduk. Bu yüzden bir gece önce ben

I have a conference call.

Bir konferans görüşmem var.

Looks like the Tartaros Conference Hall is stabilized and under control.

Tartaros Konferans Salonu sağlam ve kontrol altında gibi görünüyor.

Click to see more example sentences