English-Turkish translations for conflagration:

yangın · büyük yangın · other translations

conflagration yangın

Look what you started This conflagration

Bak ne başlattın Bu büyük yangını

conflagration büyük yangın

Look what you started This conflagration

Bak ne başlattın Bu büyük yangını