English-Turkish translations for conic:

konik · koni şeklinde · other translations

conic konik

Mm. Fresh minty aroma, symmetrical conical shape

Taze nane aroma, simetrik konik şekil

Some kind of small, conical canine.

Bir tür küçük, köpek soyundan bir konik.

A conical weapon.

Konik bir silah.

conic koni şeklinde

Someone's placed a conical-shaped charge in here.

Biri buraya koni şeklinde bir patlayıcı yerleştirmiş.