English-Turkish translations for conjugal:

evlilik · other translations

conjugal evlilik

What about the conjugal rights?

Evlilik hakları ne olacak?

This conjugal room is a real turn-on, Jess.

Bu evlilik odası gerçekten tahrik edici, Jess.

And that vasek's conjugal lives upstate.

Ve Vasek'in evliliği şehir dışında yaşanır.