English-Turkish translations for conjure:

büyücü · hokkabaz., hokkabaz · -er sihirbaz · other translations

conjure büyücü

That's the use of meter and tempo in spell casting and conjuring.

Bu metre ve döküm ve uydurma büyü tempo bir kullanılmasıdır.

I saw myself conjuring the Patronus before.

Kendimi daha önce Patronus büyüsü yaparken gördüm.

Conjuring magic is not an intellectual endeavor.

Büyü çağırmak zihinsel bir çaba değildir.

Click to see more example sentences
conjure hokkabaz., hokkabaz

Maybe the killer wanted the great Herrmann to be part of the Conjurer's Castle forever.

Belki de katil, Muhteşem Herrmann'ın sonsuza kadar Hokkabaz Kalesinin bir parçası olmasını istedi.

He's the big, muckety-muck patriarch of the Conjurer's Castle, and to us, too.

O, Hokkabaz Kalesinin büyük ve kudretli reisidir. Ve de bizim.

You're not that conjurer, are you?

Şu hokkabaz değilsiniz, değil mi?

conjure -er sihirbaz

It's an old conjurer's trick. A simple optical illusion.

Eski bir sihirbaz hilesi, basit bir optik illüzyon.

Hannah the magician, can't you conjure up a nice marrowbone steak?

Sihirbaz Hannah kalın kemikli hoş bir biftek ayarlayamaz mısın?