English-Turkish translations for connive:

görmezlikten gelmek · other translations

connive görmezlikten gelmek

And Don Cabeza connives at this?

Don Cabeza da bunu görmezden mi geliyor?