English-Turkish translations for conscientious:

dikkatli, dikkatle, dikkatle. · vicdanlı · dürüst · vicdani · insaflı · other translations

conscientious dikkatli, dikkatle, dikkatle.

And Bob Haldeman is a rigorous and a conscientious note taker.

Ve Bob Haldeman dikkatli ve dürüst bir not tutucuydu.

And his wife told me how conscientious he was

Karısı bana onun ne kadar dikkatli olduğunu anlattı.

He's a devout and conscientious Muslim.

Dindar ve dikkatli bir Müslüman.

Click to see more example sentences
conscientious vicdanlı

Be conscientious, be American, with American values industry, valor!

Vicdanlı ol, Amerikalı ol, Amerikan değerleri sanayi, cesaret!

And I've always thought conscientious objectors were fakes.

Ve her zaman vicdanlı yorumcuların,sahtekar olduklarını düşünmüşümdür.

She was a conscientious, caring nurse.

Vicdanlı ve şefkatli bir hemşireydi.

Click to see more example sentences
conscientious dürüst

And Bob Haldeman is a rigorous and a conscientious note taker.

Ve Bob Haldeman dikkatli ve dürüst bir not tutucuydu.

He's a very conscientious driver.

Çok dürüst bir şofördür. Bekle!

Erin was a conscientious student.

Erin dürüst bir öğrenciydi.

Click to see more example sentences
conscientious vicdani

Any other conscientious objectors?

Başka vicdani retçi var mı?

Oh, conscientious objector, huh?

Vicdani retçiyim diyorsun öyle mi?

conscientious insaflı

Because a responsible, conscientious club owner like you would be aware.

Çünkü sorumlu,insaflı bir kulüp sahibi senin gibi farkında olurdu.

How conscientious is that, right?

Ne kadar insaflı, öyle değil mi?