English-Turkish translations for consent:

onay · rıza · izin · razı olmak · kabul etmek., kabul etmek · almak · other translations

consent onay

I do apologize for these consent forms.

Bu onay formları için özür dilerim.

Carter, get her husband to consent to immediate surgery.

Carter, kocasından acil ameliyat için onay al.

Lucy, can you get consent?

Lucy, onay alabilir misin?

Click to see more example sentences
consent rıza

That's why we need you to consent to an autopsy.

Sana ihtiyacımız var bu yüzden Otopsi rıza için.

I'm not stupid. I know what consent is.

Ben aptal değilim, rıza ne demek biliyorum.

Even a bad mom can give consent.

Kötü bir anne bile rıza verebilir.

Click to see more example sentences
consent izin

But that's why god invented the long consent form.

Bu yüzden Tanrı uzun izin formlarını icat etti.

Just a consent form, ma'am.

Sadece izin formu, bayan.

You signed a consent form.

Bir izin formu imzaladın.

Click to see more example sentences
consent razı olmak

But, to my great joy, this incredible woman the mother of my child has finally consented to be my bride.

Ama, benim için büyük bir sevinç, Bu inanılmaz kadın benim çocuğumun annesi. Nihayet benim gelinim olmaya razı oldu.

We are very fortunate he's consented to help.

Yardım etmeye razı olduğu için çok şanslıyız.

She consented before, so she must have consented again.

Buna önceden razı olmuş, o yüzden yine razı olmuş olmalı.

Click to see more example sentences
consent kabul etmek., kabul etmek

Pastor Dan, his lovely wife Wendy and their three beautiful children have all consented to join us.

Papaz Dan, onun sevgilisi karısı Wendy ve üç güzel çocukları bizi katılmayı kabul ettiler.

He consented to lifesaving surgery, but signed a DNR.

Hayati müdahaleyi kabul etti ama bir DNR imzaladı.

Today we welcome the Bramfords. Pastor Dan, his lovely wife Wendy and their three beautiful children have all consented to join us.

Bugün Bramfords'lara merhaba diyoruz. Papaz Dan, onun sevgilisi karısı Wendy ve üç güzel çocukları bizi katılmayı kabul ettiler.

consent almak

I want that consent.

O izni almak istiyorum.

Informed consent, patient rights

Hastadan izin almak Hasta hakları.