English-Turkish translations for consequence:

sonuç · önem · netice · other translations

consequence sonuç

And the next time you threaten me, the consequences will be serious but not for me.

Ve birdaha beni tehdit edersen, sonuçları çok ciddi olur ama benim için değil.

And that gave me the freedom to live without consequences.

Bu da bana sonuçlar olmadan yaşama özgürlüğünü verdi.

Dad had warned me that the real world had real consequences.

Babam gerçek dünyanın gerçek sonuçları olduğu konusunda beni uyarmıştı.

Click to see more example sentences
consequence önem

Dead or alive, real or imagined, past or present. .these things are of no consequence.

Ölü ya da diri gerçek ya da hayal geçmiş ya da şu an Bunların bir önemi yok.

That had important consequences.

Bunun çok önemli sonuçları vardı.

The agent is of no consequence.

Ajan bunun bir önemi yok.

Click to see more example sentences
consequence netice

Oh, it is of no consequence.

Oh, bu bir netice değil.