English-Turkish translations for consequent:

sonuç · sonucu olan · netice · other translations

consequent sonuç

And the next time you threaten me, the consequences will be serious but not for me.

Ve birdaha beni tehdit edersen, sonuçları çok ciddi olur ama benim için değil.

And that gave me the freedom to live without consequences.

Bu da bana sonuçlar olmadan yaşama özgürlüğünü verdi.

Dad had warned me that the real world had real consequences.

Babam gerçek dünyanın gerçek sonuçları olduğu konusunda beni uyarmıştı.

Click to see more example sentences
consequent sonucu olan

We did our job and if that has consequences, then I'll accept them.

İşimizi yaptık ve eğer sonuçları varsa o zaman onları kabul ederim.

If I see him again there will be consequences.

Eğer onu tekrar görürsem bunun bazı sonuçları olacak.

Release her, or you face the consequences.

Onu bırakın, ya da sonuçlarına katlanın.

Click to see more example sentences
consequent netice

Oh, it is of no consequence.

Oh, bu bir netice değil.