English-Turkish translations for conservancy:

koruma · other translations

conservancy koruma

Most, like these, in Lewa Wildlife Conservancy, are under armed guard.

Lewa Vahşi Hayat Koruma'dakiler gibi çoğu silahlı koruma altında.

This zoo is dedicated to conservation.

Bu hayvanat bahçesi "koruma" amaçlıdır.

Parents, teachers, conservancy groups, park and rec workers.

Aileler, öğretmenler, koruma dernekleri, park ve bahçe çalışanları.

Click to see more example sentences