English-Turkish translations for conservative:

tutucu · muhafazakar · eski kafalı · other translations

conservative tutucu

Isn't he a little bit conservative for you?

O senin için biraz tutucu biri değil mi?

You can call me old-fashioned and conservative, but I'm a man.

Bana eski kafalı ve tutucu diyebilirsin,ama ben bir erkeğim.

This is a conservative town.

Burası tutucu bir kasaba.

Click to see more example sentences
conservative muhafazakar

Barbara's father is a senator, a conservative senator.

Barbara'nın babası bir senatör, muhafazakar bir senatör.

This is not conservative Marvin talking.

Bu muhafazakar Marvin'in konuşması değil,

I am a conservative republican!

Ben muhafazakar bir cumhuriyetçiyim.

Click to see more example sentences
conservative eski kafalı

You can call me old-fashioned and conservative, but I'm a man.

Bana eski kafalı ve tutucu diyebilirsin,ama ben bir erkeğim.