English-Turkish translations for conserve:

tasarruf · muhafaza etmek · korumak · other translations

conserve tasarruf

Let's conserve energy.

Enerji tasarrufu yapalım.

Fiona, we're supposed to be conserving water.

Fiona, Bizim su tasarrufu yapmamız gerekiyor.

Conserving power until we got close.

Biz yaklaşana kadar güç tasarrufu.

Click to see more example sentences
conserve muhafaza etmek

Yes we must conserve it.

Evet onu muhafaza etmeliyiz.

The cold have got him conserved.

Soğuk, onu iyi muhafaza etmiş.

conserve korumak

The lake conservation people aren't here today.

Gölü koruyan çevreci insanlar, bugün burada değiller.