English-Turkish translations for considerably:

çok · oldukça · epeyce, epey · other translations

considerably çok

That's very considerate, gentlemen but we had something a little bit different in mind

Bu çok düşünceli bir davranış beyler. Ama aklımızda biraz daha farklı bir düşünce var.

I've already made a very considerable reduction, Mr. Fitzgerald.

Zaten çok büyük bir indirim yaptım, Bay Fitzgerald.

Always so considerate, Emma.

Her zaman çok düşüncelisin, Emma.

Click to see more example sentences
considerably oldukça

Captain Tracey mentioned there was once a considerable civilisation here.

Kaptan, Tracey bir ara burada bir medeniyetin olduğunu söylemişti.

You were always a considerate girl.

Hep düşünceli bir kız oldun.

I can be mature, considerate, and responsible.

Ben de olgun, sorumluluk sahibi ve düşünceli olabilirim.

Click to see more example sentences
considerably epeyce, epey

Brian and I spent considerable time together.

Brian ve ben birlikte epey vakit geçiriyorduk.

Which makes me considerably smarter than you, John.

Bu da beni, senden epeyce zeki yapar, John.