English-Turkish translations for considering:

göre · düşünen · yine de · other translations

considering göre

Come on. Just consider it an early birthday present.

Hadi ama, onu sadece erken bir doğum günü hediyesi olarak gör.

And did you consider our relationship a serious one?

Bunu ciddi bir ilişki olarak görüyor musun?

Yeah, but does she consider us close friends.

Evet ama bizi yakın arkadaşları olarak görüyor.

Click to see more example sentences
considering düşünen

Oh, this must be hard for you, considering this party's always been a Grayson tradition.

Oh, bu senin için zor olmalı, bu partinin bir Grayson geleneği olduğunu düşününce.

The suspects are considered armed and dangerous.

Şüphelilerin silahlı ve tehlikeli olduğu düşünülüyor.

You can consider this an official warning.

Bunu, resmî bir uyarı olarak düşünebilirsin.

Click to see more example sentences
considering yine de

Still, I consider myself lucky.

Yine de kendimi şanslı sayıyorum.

but just consider it, okay?

ama yine de düşün, tamam mı?

Alvarez is, however, considered dangerous.

Alvarez yine de tehlikeli birisidir.