English-Turkish translations for consistency:

tutarlı · tutarlılık · süreklilik · uyum · kıvam · yoğunluk · koyuluk · other translations

consistency tutarlı

Everything I've found out about Melissa so far which, I admit, isn't much is at least consistent.

Melissa hakkında şu ana kadar bulduğum her şey ki çok fazla şey olmadığını kabul ediyorum, en azından tutarlı.

Well, at least he's consistent.

En azından tutarlı biri.

At least he's consistent.

En azından adam tutarlı.

Click to see more example sentences
consistency tutarlılık

But I think consistency is important.

Ama bence tutarlılık çok önemlidir.

Dad always talked about consistency here.

Babam her zaman tutarlılık hakkında konuşurdu.

What, you don't think consistency's an attractive feature in a guy?

Ne yani sence tutarlılık bir erkekte çekici bir özellik değil midir?

Click to see more example sentences
consistency süreklilik

Craig, I've misread this situation consistently, given you the wrong advice throughout.

Ama..Craig, bu durumu sürekli yanlış yorumladım. Sana sürekli yanlış tavsiye verdim.

Have you considered the likelihood that you're consistently undervaluing that woman?

Bu kadını sürekli olarak küçümsediğin olasılığını hiç düşündün mü?

She consistently questioned us.

Sürekli olarak bizi sorgulardı.

consistency uyum

There's no mathematical consistency here.

Burada matematiksel bir uyum yok.

consistency kıvam

Color and consistency abnormal.

Rengi ve kıvamı anormal.

consistency yoğunluk

Ion concentration, density and temperature profiles are consistent.

Demir yoğunluğu ve sıcaklık profilleri, hepsi tutarlı.

consistency koyuluk

Same consistency, same colour. But it's pumpkin soup

Aynı koyuluk, aynı renk var, ama bu balkabağı çorbası.