English-Turkish translations for consistent:

tutarlı · uyumlu · istikrarlı · uygun · sürekli · bağıntılı · other translations

consistent tutarlı

Everything I've found out about Melissa so far which, I admit, isn't much is at least consistent.

Melissa hakkında şu ana kadar bulduğum her şey ki çok fazla şey olmadığını kabul ediyorum, en azından tutarlı.

Well, at least he's consistent.

En azından tutarlı biri.

At least he's consistent.

En azından adam tutarlı.

Click to see more example sentences
consistent uyumlu

Consistent with heavy metal poisoning.

Ağır metal zehirlenmesi ile uyumlu.

The substance is consistent with a parasitic enzyme like necrotizing fasciitis.

Madde nekrotizan fasiit gibi asalak bir enzimle uyumlu görünüyormuş.

That's a strategy consistent with a cloaked vessel.

Bu, gizlenmiş bir geminin saldırı stratejisiyle uyumlu.

Click to see more example sentences
consistent istikrarlı

For the last four years they've been our most consistent students

son dört yıldır onlar bizim en istikrarlı öğrencilerimiz oldu

'A good customer is a consistent loser.

İyi bir müşteri istikrarlı bir kaybedendir.

But Newman wants a clean, consistent force.

Ama Newman temiz ve istikrarlı bir teşkilat istiyor.

Click to see more example sentences
consistent uygun

But it's not consistent With Kenneth.

Ama Kenneth için uygun değil.

Supposed to be a consistent target.

Uygun bir hedef olman gerekiyor.

Because the castoff pattern is consistent with Trinity's height.

Çünkü sıçrayan kan Üçlemeci'nin boy uzunluğuna uygun olacaktı.

Click to see more example sentences
consistent sürekli

Craig, I've misread this situation consistently, given you the wrong advice throughout.

Ama..Craig, bu durumu sürekli yanlış yorumladım. Sana sürekli yanlış tavsiye verdim.

Have you considered the likelihood that you're consistently undervaluing that woman?

Bu kadını sürekli olarak küçümsediğin olasılığını hiç düşündün mü?

She consistently questioned us.

Sürekli olarak bizi sorgulardı.

consistent bağıntılı

But velocity isn't consistent with engine output.

Ama hız motor gücüyle bağıntılı değil.

Actually, that's pretty consistent with Mark Gabriel and Ceressus.

Aslında tamamen Mark Gabriel ve Ceressus'la bağıntılı.