English-Turkish translations for consistently:

tutarlı olarak · sürekli · daima · other translations

consistently tutarlı olarak

Everything I've found out about Melissa so far which, I admit, isn't much is at least consistent.

Melissa hakkında şu ana kadar bulduğum her şey ki çok fazla şey olmadığını kabul ediyorum, en azından tutarlı.

Capt Picard, as a new visitor to my planet, has been a consistent doubter of my abilities.

Kaptan Picard, gezegenime gelen yeni bir ziyaretçi olarak, yeteneklerime karşı tutarlı bir kuşku duymakta.

Well, not enough to be consistent with the wound.

Yara ile tutarlı olması için yeterli değil.

Click to see more example sentences
consistently sürekli

Craig, I've misread this situation consistently, given you the wrong advice throughout.

Ama..Craig, bu durumu sürekli yanlış yorumladım. Sana sürekli yanlış tavsiye verdim.

Have you considered the likelihood that you're consistently undervaluing that woman?

Bu kadını sürekli olarak küçümsediğin olasılığını hiç düşündün mü?

She consistently questioned us.

Sürekli olarak bizi sorgulardı.

consistently daima

In an ever-changing world, it is a single point of consistency.

Daima değişen bir dünyada, bu, tek bir noktanın tutarlılığıdır.