English-Turkish translations for consomme:

konsome · et suyu., et suyu · other translations

consomme konsome

Consomme, that's the same as soup, innit?

Konsome ve çorba aynı şey, değil mi?

consomme et suyu., et suyu

Don't boiI the consommè, it'II toughen the pheasant.

Sakın et suyunu kaynatmayın, yoksa sülün'ün tadını sertleştirir.