English-Turkish translations for conspicuous:

çekici · dikkati çeken., dikkat çekici, dikkati çeken · göze çarpan · çarpıcı · other translations

conspicuous dikkati çeken., dikkat çekici, dikkati çeken

'Cause you're a little bit too conspicuous.

Çünkü sen biraz fazla dikkat çekiyorsun.

Couldn't you pick something a little less conspicuous?

Daha az dikkat çeken bir şey seçemez miydin?

You know Mr. Rickey wants you to play conspicuous baseball.

Biliyorsun, Bay Rickey dikkat çeken bir oyun oynamanı istiyor.

I know this school isn't that conspicuous.

Biliyorum bu okul pek dikkat çekici değil. ama..

It's too conspicuous for smuggling drugs.

Uyuşturucu kaçakçılığı için çok dikkat çekici.

Well, Jonathan, it's a little conspicuous.

Şey, Jonathan, bu biraz dikkat çekici.

You mustn't be seen here, Hasselbacher, you're too conspicuous.

Seni burada görmemeliler Hasselbacher, çok dikkat çekiyorsun.

Yeah, but this is less conspicuous.

Evet ama bizimki daha az dikkat çekiyor.

If the situation gets any more conspicuous, the Volturi will step in.

Eğer durum daha dikkat çekici bir hal alırsa Volturi devreye girer.

You look conspicuous.

Çok dikkat çekiyorsun.