English-Turkish translations for conspicuous:

çekici · dikkati çeken., dikkat çekici, dikkati çeken · göze çarpan · çarpıcı · other translations

conspicuous

Still, we could be less conspicuous.

Yine de biz daha az dikkat çekebilirdik.

You'll be less conspicuous.

Daha az dikkat çekersin.

You're too conspicuous.

Çok göze çarpıyorsun.

Less conspicuous than a flashlight.

El fenerinden daha az dikkat çeker.

They've awarded you, A military armilla. For conspicuous gallantry.

Sizi de büyük cesaretinizden dolayı askeri arma ile ödüllendirdiler.

Jess Smith is conspicuously absent.

Jess Smith, çok göze batıyordu.

We're too conspicuous.

Çok dikkat çekiyoruz.

Shave that dadgummed mustache off so you're not so conspicuous.

Kes şu lânet olası bıyığı, böylece çok göze batmazsın.