English-Turkish translations for consternation:

şaşkınlık · other translations

consternation şaşkınlık

Imagine his consternation when

Onun şaşkınlığını bir düşünün