English-Turkish translations for constituent:

seçmen · other translations

constituent

'The Prime Minister, Alec Beasley, today visiting his constituency,

Başbakan, Alec Beasley bugün seçim bölgesini ziyaret ederken.

Full immunity for you and your constituency.

Sen ve yanındakiler için tam bir dokunulmazlık.

But Pike's re-election hinges on Elaine's core constituency.

Ama Pike'ın seçilmesi Elaine'in seçim bölgesinden geçiyor.

No, I am a constituent.

Hayır, ben de bir seçmenim.

Your constituency It's not even a constituency.

Seçim bölgen bir seçim bölgesi bile değil.

Ow! Simon Foster's constituency office wall.

Simon Foster'ın seçim ofisinin duvarı.

Alderman, this is one of your constituents,

Meclis Üyesi, bu da sizin seçmenlerinizden biri,

It is it's inner most constituent.

Bu onun en asli kurucusudur.

Departure triggers a by-election "in his Stentonford and Hersham constituency.

Ayrılışı, onun Stentonford ve Hersham seçim bölgesinde ara seçimi tetikler.

My constituents care about potholes, not wormholes.

Benim işim yoldaki çukurlarla, solucan delikleriyle değil.