English-Turkish translations for consume:

tüketmek · yemek · yakmak · yutmak · tükenmek · yakıp yok etmek · yok etmek · other translations

consume tüketmek

We've given you an endless supply of opium and addicts to consume it.

Biz, sana verdik Sonsuz bir afyon tedariği Ve onu tüketmek için bağımlılar.

This is an all-consuming job and the training is grueling.

Bu insanı tüketen bir ve eğitimi çok zahmetli.

Fear a little death that consumes you.

Korku seni tüketen, küçük bir ölüm.

Click to see more example sentences
consume yemek

This whole thing is consuming you.

Bu şey seni yiyip bitiriyor.

She hates rich French folk, fine food, vulgarjokes, the consumer society, nuclear power,

Ama o zengin Fransızlardan nefret ediyor. güzel yemekler, belaltı şakalar, tüketim toplumu, nükleer güç.

When Naomi Wildman is sad, she consumes desserts.

Naomi Wildman üzgün olduğu zaman o tatlıları yiyor.

Click to see more example sentences
consume yakmak

The soil will swallow them and the fire to consume them.

Toprak onları yutacak ve bu ateş onları yakıp kül edecek.

Only because they don't consume.

Çünkü, onlar yakıp yok etmiyorlar.

consume yutmak

The soil will swallow them and the fire to consume them.

Toprak onları yutacak ve bu ateş onları yakıp kül edecek.

To devour, to consume.

Yutmak için, tüketmek için.

consume tükenmek

Anyway, I'm sorry and I guess I'm consumed.

Her neyse, özür dilerim ve sanırım artık tükendim.

consume yakıp yok etmek

Only because they don't consume.

Çünkü, onlar yakıp yok etmiyorlar.

consume yok etmek

Only because they don't consume.

Çünkü, onlar yakıp yok etmiyorlar.