English-Turkish translations for consuming:

tüketen · alıcı · yakan · tüketme · other translations

consuming tüketen

We've given you an endless supply of opium and addicts to consume it.

Biz, sana verdik Sonsuz bir afyon tedariği Ve onu tüketmek için bağımlılar.

This is an all-consuming job and the training is grueling.

Bu insanı tüketen bir ve eğitimi çok zahmetli.

Fear a little death that consumes you.

Korku seni tüketen, küçük bir ölüm.

Click to see more example sentences
consuming alıcı

Why are you making such a generous and time-consuming gesture?

Neden bu kadar cömert ve zaman alıcı bir jest yapıyorsun?

Cheap and meaningless, maybe, but, uh, not time-consuming.

Anlamsız ve ucuz olabilir belki ama zaman alıcı değildir.

Their method of storing records is crude and time-consuming.

Onların kayıtları saklama metotları ilkel ve zaman alıcı.

Click to see more example sentences
consuming yakan

The soil will swallow them and the fire to consume them.

Toprak onları yutacak ve bu ateş onları yakıp kül edecek.

Only because they don't consume.

Çünkü, onlar yakıp yok etmiyorlar.

consuming tüketme

To constantly work and constantly consume.

Sürekli çalışma ve sürekli tüketme.