English-Turkish translations for contemplate:

düşünmek · düşünceye dalmak · dalmak · other translations

contemplate düşünmek

Garcia is Contemplating a life of solitude and celibacy.

Garcia yalnızlık ve bekarlıkla geçecek bir hayatı düşünüyor.

Why do yöu contemplate before slapping?

Tokat atmadan önce neden düşünmedin?

contemplate düşünceye dalmak

The new contemplative Clark Kent.

Düşüncelere dalmış Clark Kent.

contemplate dalmak

The new contemplative Clark Kent.

Düşüncelere dalmış Clark Kent.