English-Turkish translations for contemplative:

düşünceli · düşünceye dalmış., düşünceye dalmış · other translations

contemplative düşünceli

Have you ever contemplated suicide?

Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü?

For a moment, he contemplated admitting his impoverishment.

Bir an için, beş parasız kaldığını ititraf etmeyi düşündü.

Hard working, intelligent, warm, caring, sexy, and contemplative.

Çalışkan, zeki, sıcak kanlı, yardımsever, seksi ve düşünceli.

contemplative düşünceye dalmış., düşünceye dalmış

The new contemplative Clark Kent.

Düşüncelere dalmış Clark Kent.