English-Turkish translations for contemporary:

çağdaş · modern · yaşıt · güncel · akran · other translations

contemporary çağdaş

Is there anything you'd like to say about your contemporary piece?

Bu çağdaş parça için söylemek istediğin bir şey var mı?

But I know nothing about the contemporary music scene.

Ama çağdaş müzik konusu hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

I've always been curious about contemporary art.

Çağdaş sanatı her zaman merak etmişimdir.

Click to see more example sentences
contemporary modern

It's a little unusual design for a contemporary piece, but

Modern bir parça için küçük, alışılmadık bir tasarım. ama

You prepared a contemporary piece?

Modern bir parça hazırladınız mı?

Jason's a big contemporary art enthusiast.

Jason büyük bir modern sanat hayranıdır.

Click to see more example sentences
contemporary yaşıt

Eli's new VEVAK contemporary.

Eli'ın VEVAK'taki yeni yaşıtı.

Arash Kazmi is Eli's new VlVAC contemporary.

Arash Kazmi. Eli'ın VEVAK'taki yeni yaşıtı.

contemporary güncel

Well, maybe I could try something more contemporary.

Belki de daha güncel bir şeyler denemeliyim.

Yes, contemporary dress.

Evet, güncel kıyafetler.

contemporary akran

Arash Kazmi is Eli's new VEVAK contemporary.

Arash Kazmi, Eli'ın VEVAK'taki yeni akranı.