English-Turkish translations for contempt:

küçümseme · aşağılama · nefret · hor görmek., hor görmek · hor görme · other translations

contempt küçümseme

I mean, it could be guilt, pity, anger, contempt.

Demek istediğim, suçluluk olabilir, acıma, öfke, küçümseme.

Anger's normal, but if I saw contempt,

Öfke normal, ama küçümseme de gördüm.

What? core of self-contempt that is always a principal factor.

Ne? küçümsemenin nedenini yok etmektir, temel faktör her zaman bu.

contempt aşağılama

No, that's not contempt.

Hayır, bu aşağılama değil.

That's not oh, that's a pretty impressivecombination of contempt and disgust.

Bu hiç de Oldukça etkileyici, aşağılama ve tiksinme karışımı.

I see pride and contempt.

Gurur ve aşağılama görüyorum.

contempt nefret

No contempt, no fear, not even pleasure.

Nefret yok, korku yok, zevk bile yok.

Love, hate, contempt, lose, and understanding.

Aşk, nefret, hor görmek, kaybetmek ve anlayış.

Yes, human beings experience disgust and contempt.

Evet, insanlar tiksinir ve nefret eder.

contempt hor görmek., hor görmek

Love, hate, contempt, lose, and understanding.

Aşk, nefret, hor görmek, kaybetmek ve anlayış.

And paralysing contempt of the government.

Ve hükümetin felç edici hor görmesi.

contempt hor görme

Contempt, farewell. And maiden pride, adieu.

Elveda hor görme; elveda genç kızlık gururu.