English-Turkish translations for contemptible:

aşağılık · rezil., rezil · other translations

contemptible aşağılık

"The most contemptible".. .then they fall madly in love.

"En aşağılık.". .sonra deli gibi aşık oluyorlar.

You wanted to be something small, something squalid, and contemptible.

Küçük bir şeyler olsun istiyordun iğrenç ve aşağılık şeyler.

A contemptible lie!

Aşağılık bir yalan!

Click to see more example sentences
contemptible rezil., rezil

I've lived a contemptible life so far.. but it's not now.

Şimdiye kadar rezil bir hayat yaşadım. Ama artık hayır.

It's another one of your contemptible schemes.

Bu da senin o rezil oyunlarından biri.

Oh, how contemptible you are.

Ne kadar rezil bir insan sen.

Click to see more example sentences