English-Turkish translations for contest:

yarışma · yarış · itiraz · mücadele · itiraz etmek · müsabaka · maç · çekişme · other translations

contest yarışma

This young male is big enough to enter the contest for the first time.

Bu genç erkek ilk kez katılacağı bu yarışma için yeterince büyük.

It's not a fight so much as a contest.

Bu bir dövüş değil, daha çok bir yarışma.

So it's a contest, the solo surgery?

Bu bir yarışma mı? Solo ameliyat?

Click to see more example sentences
contest yarış

Tomorrow championship will be a contest between Liz, Lillian Taylor from Canada and Subaru

Yarınki şampiyonluk yarışı Liz, Kanada'dan Lillian Taylor ve Subaru arasında olacak.

This wasn't a contest.

Baba! Bu bir yarış değildi.

But this isn't a popularity contest.

Ama bu bir popülerlik yarışı da değil.

Click to see more example sentences
contest itiraz

No contest, sir.

İtiraz yok efendim.

Your case for accreditation is being contested by Dean Richard Van Horne, representing Harmon College.

Yetki alma talebinize itiraz edildi. Harmon Üniversitesi'ni temsilen Dekan Richard Van Horne.

Now Ray is contesting the visitation schedule.

Ray şimdi de ziyaret günlerine itiraz etmiş.

Click to see more example sentences
contest mücadele

This is an unfair contest.

Bu adil bir mücadele değil.

One day, though, a contest to be promoted.

Ama bir gün mutlaka olacak. Terfi için bir mücadele.

This isn't really an even contest.

Bu gerçek bir mücadele bile sayılmaz.

Click to see more example sentences
contest itiraz etmek

Your case for accreditation is being contested by Dean Richard Van Horne, representing Harmon College.

Yetki alma talebinize itiraz edildi. Harmon Üniversitesi'ni temsilen Dekan Richard Van Horne.

Now Ray is contesting the visitation schedule.

Ray şimdi de ziyaret günlerine itiraz etmiş.

Yes, well, Daniels is contesting the vote.

Evet ama, Daniels oylamaya itiraz ediyor.

Click to see more example sentences
contest müsabaka

So this is a contest between me and Cary?

Yani bu ben ve Cary arasında bir müsabaka mı?

We're friends, but this is a contest.

Arkadaş olabiliriz, ama bu bir müsabaka.

Match, bout, fight, contest, day, Helena.

Maç, müsabaka, dövüş, yarışma, gün, Helena.

contest maç

After six grueling and closely contested matches this week

bu hafta altı yorucu ve çekişmeli maçtan sonra

Match, bout, fight, contest, day, Helena.

Maç, müsabaka, dövüş, yarışma, gün, Helena.

contest çekişme

This contest is ended, is it?

Bu çekişme sona erdi, öyle mi?