English-Turkish translations for contestant:

yarışmacı · other translations

contestant yarışmacı

And all contestants deserve a fair chance.

Ve tüm yarışmacılar adil bir şansı hak ediyor.

Tonight's contestants are regular people like you.

Bu gecenin yarışmacıları sizin gibi sıradan insanlar.

Contestant number one

Bir numaralı yarışmacı

Click to see more example sentences