English-Turkish translations for contingency:

acil · olasılık · other translations

contingency acil

Laundering money and, of course, Block's contingency plan.

Kara para aklama ve tabii ki, Block'un acil durum planı.

Do we have a contingency plan here?

Bir acil durum planımız var mı?

New contingency software indicates a different course of action.

Yeni acil durum yazılımı farklı bir eylem planı içeriyor.

Click to see more example sentences
contingency olasılık

But don't forget always have a contingency plan.

Ama unutma her zaman alternatif bir planın olmalı.

If something ever happens, I have a contingency.

Böyle bir şey olursa diye bir yedeğim var.

Lesson one, always have a contingency plan.

İlk ders, her zaman alternatif bir planın olsun.

Click to see more example sentences