English-Turkish translations for continue:

devam · devam etmek, devam ettirmek · sürmek, sürdürmek · kalmak · other translations

continue devam

You know, we built a life together, and it's a really good life that I would like to continue.

Birlikte bir hayat kurduk, ve bu hayat, devam etmesini istediğim gerçekten de güzel bir hayat.

But you will continue.

Ama sen devam edeceksin.

He continues to do it and do you know why?

Bunu yapmaya devam ediyor ve neden biliyor musun?

Click to see more example sentences
continue devam etmek, devam ettirmek

You know, we built a life together, and it's a really good life that I would like to continue.

Birlikte bir hayat kurduk, ve bu hayat, devam etmesini istediğim gerçekten de güzel bir hayat.

Can we continue this later?

Buna sonra devam edebilir miyiz?

It's useless to continue like this

Böyle devam etmek işe yaramaz.

Click to see more example sentences
continue sürmek, sürdürmek

This took too long. Let's continue.

Fazla uzun sürdü bu, biz devam edelim.

to continue with the Peace Process.

Barış sürecine devam etmek için.

There's a man that continues that tradition.

Bu geleneği sürdüren bir adam var.

Click to see more example sentences
continue kalmak

You stay over here and continue your fine broom work.

Sen burada kal ve şu güzel süpürge işine devam et.

You stay and continue the mating ritual.

Sen kal ve çiftleşme ayinine devam et.

Railways, roads, bridges and enemy troops have been continuously attacked, yesterday

Demiryolları, yollar, köprüler ve düşman askerleri devamlı saldırıya maruz kalıyor, dün

Click to see more example sentences