English-Turkish translations for continuous:

devamlı · sürekli, süreklilik · aralıksız · süregelen · other translations

continuous devamlı

You know, we built a life together, and it's a really good life that I would like to continue.

Birlikte bir hayat kurduk, ve bu hayat, devam etmesini istediğim gerçekten de güzel bir hayat.

And if that's true Then there's a far worse problem, And it cannot continue.

Ve eğer bu doğruysa o zaman daha kötü bir sorun var, ve bu böyle devam edemez.

I don't have a reason to continue living here in this house anymore.

Bu evde yaşamaya devam etmek için bir sebebim yok artık.

Perhaps we should continue this conversation next week somewhere less official?

Belki de bu konuşmayı, önümüzdeki hafta daha az resmi bir yerde devam ettirmeliyiz.

Always was work, work and more work and will continue to be so, I have no doubt.

Her zaman iş, ve daha çok işti. Hiç şüphem yok ki, öyle olmaya devam edecek.

I think we better continue this conversation some other time.

Sanırım, bu konuşmaya başka bir zaman devam etsek daha iyi olacak.

Thank you, Captain, there is no need to continue.

Teşekkür ederim Kaptan, devam etmeye gerek yok.

But the spirit in this place is very angry and the souls that died here continue to suffer.

Ama buradaki ruhlar çok kızgın ve burada ölmüş bu ruhlar, acı çekmeye devam ediyor.

The operation will continue as planned, only there's been a little change.

Operasyon planlandığı şekilde devam edecek, sadece ufak bir değişiklik oldu.

And now I'd very much like to continue this conversation in private.

Ve artık bu konuşmaya daha özel şekilde devam etmek istiyorum.