English-Turkish translations for continuous:

devamlı · sürekli, süreklilik · aralıksız · süregelen · other translations

continuous devamlı

The usualattending to workprobably will continue until he collapses again

Her zamanki gibiişe gidiyor. Muhtemelen yeniden hastalanana kadar devam edecek

Please continue, Mrs. Kalman.

Lütfen devam edin, Mrs. Kalman.

Neary continues to pound away.

Neary cezalandırmaya devam ediyor.

Sir, why don't we continue this, somewhere elseover lunch?

Efendim, niye başka biryerde devam etmiyoruz Öğle yemeğinde?

Zed's distaste to the Renegade continues to grow

Zed'in Hain'e karşı olan nefreti büyümeye devam ederken

Continuing with our video presentations

Video sunumları ile devam ediyoruz.

As we speak, the rioting continues.

Dediğimiz gibi, isyanlar devam ediyor.

God continues to bestow his blessings.

Tanrı nimetlerini ihsan etmeye devam ediyor.

From now on, retransmissions can continue separately.

Şu andan itibaren yayınlarına ayrı olarak devam edebilirler.

My brother moved out, and the rainless days continued.

Abim taşındı, ve yağmursuz günler devam etti.