English-Turkish translations for continuous:

devamlı · sürekli, süreklilik · aralıksız · süregelen · other translations

continuous devamlı

And if you let me continue my investigation, I'll prove it.

Ve sen devam edeyim eğer Benim soruşturma, bunu ispat edeceğiz.

Oh no no, please continue.

Hayır, hayır. Lütfen devam et.

Do you think the game can continue like this?

Ne dersin, oyun bu şekilde devam edebilir mi?

Elizabeth, would you continue, please?

Elizabeth, devam eder misin lütfen?

Please continue Your Honor.

Lütfen devam edin Sayın Yargıç.

Noah has given us a chance to continue this place

Noah bu yerde devam etmek için bize bir şans verdi.

I'm sorry. Please continue.

Özür dilerim, devam edin lütfen.

There's no reason for this to continue.

Bunun devam etmesi için bir sebep yok.

It's what I've always done. It's what I'm gonna continue to do.

Her zaman yaptığım şey bu yapmaya devam edeceğim şey de.

I can't continue this investigation without you.

Sen olmadan bu soruşturmaya devam edemem.