English-Turkish translations for contour:

şekil · dış hatlar · other translations

contour şekil

It's a a prototype for a body-contouring silicone.

Bu vücuda göre şekillenen silikon bir prototip.

No, it's a nice, well-contoured, smooth bottom.

Hayır, bu hoş, şekilli ve pürüzsüz bir kalça.

contour dış hatlar

Daddy, why do things have contours, question mark.

Babacığım neden her şeyin dış hatları var, soru işareti.

The land contours are familiar.

Yerin dış hatları tanıdık geliyor.