English-Turkish translations for contraband:

kaçak, Kaçakçılık · kaçak mal · other translations

contraband kaçak, Kaçakçılık

What kind of contraband you got there?

Orada ne çeşit bir kaçak eşya var?

And why we're gathered here staring at dental contraband?

Ve neden burada toplanmış kaçak diş malzemelerine bakıyoruz?

Step forward for contraband and weapon search.

Kaçak mal ve silah kontolü için ilerleyin.

Click to see more example sentences
contraband kaçak mal

Step forward for contraband and weapons search.

Kaçak mal ve silah araması için ilerleyin.

This is contraband and it's illegal.

Bu bir kaçak mal ve burda yasak.

Here, I brought you some contraband.

Al, sana kaçak mal getirdim.

Click to see more example sentences